Doret heeft ons als extern deskundige het proces van de aanbesteding arbodienstverlening in goede banen geleid. Door haar kennis over de markt en het proces, wist ze ons zowel inhoudelijk als procesmatig te begeleiden. Haar enthousiasme zorgde ervoor dat de projectgroepleden bij de les bleven en de bijeenkomsten als plezierig werden ervaren. Ze hield gedurende de bijeenkomsten de rode draad in het oog om het proces tot een goed einde te brengen. 
Joke de Witt- Programmamanager Arbo & Arbeidsmarkt

 

Als lid van een bezwarencommissie heb ik Doret leren kennen als een integere, betrokken, loyale en ter zake kundige voorzitter. Scherp in de details, met een goed overzicht van het geheel. Daarbij is Doret als persoon plezierig in de omgang en zij zorgt daarmee voor een “verbinding” met haar gesprekspartners.
Stefan Veenstra- Advocaat

 

Kernwoorden voor Doret zijn betrokkenheid en deskundigheid. Ze gaat enthousiast te werk, is oplossingsgericht en antwoord snel op (mail)vragen. Maar boven dit alles heeft ze een warm hart. Ik werk graag met haar.
Marita Logtenberg- Manager gezondheidszorg

 

Ik heb Doret ervaren als een warme en betrokken vrouw die altijd streeft naar onbevooroordeeld waarnemen. De dingen die ze zegt en doet, zijn integer, oprecht en doordacht. Doret gaat open de dialoog aan en is effectief. Streeft naar harmonie maar gaat de confrontatie niet uit de weg.
Lieuwe Rollingswier- Account director en eigenaar reclamebureau Circuit

 

Doret is een P&O adviseur  met hart en ziel voor de zaak. Ze is gedreven, empathisch voor zowel werkgever als werknemer. Ze bezit een gedegen kennis van de materie, is humoristisch en is bereid om mee te denken aan oplossingen, ook buiten de aangegeven kaders.
Jos Kuckelkorn- Verzekeringsarts-bedrijfsarts

 

Ik heb Doret leren kennen als een HR-professional met een gedegen kennis van dit vakgebied. Hierdoor was zij in staat met de managers mee te denken over de omvang en kwaliteit van het personeelsbestand. Door haar empatisch vermogen is zij in staat een luisterend oor te bieden en te bemiddelen bij conflicten.
Anend Harkhoe- MBA, Lean consultant